Herb, logo i barwy miasta - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Herb, logo i barwy miasta

herb miasta kępno herb miasta kępno Po raz pierwszy herb naszego miasta pojawia się w przywileju króla Jana Kazimierza zezwalającym Adamowi z Rudnik Biskupskiemu staroście wieluńskiemu na lokowanie miasta we wsi Kępno.

Aktem z dnia 20 grudnia 1660 roku sporządzonym w Krakowie Biskupski otrzymał od króla zezwolenie określające uprawnienia i swobody przyszłego miasta.

 

Przyznano więc Kępnu prawo magdeburskie w pełnym jego zakresie, co miało istotne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. W dokumencie królewskim znalazł się opis herbu miejskiego w raz z jego wyobrażeniem.

 

Czytamy w nim: ?W znaku czyli pieczęci publicznej tego miasta, którą władze miejskie posługiwać się będą przy zatwierdzaniu dekretów, dokumentów, umów i wszelkich kontraktów, ma być łabędź białego koloru stojący na zielonej wyspie, od którego miasto wzięło nazwę?. W tym miejscu dokumentu królewskiego znajduje się rysunek herbu miasta.

 

Na barokowej, wielokątnej tarczy widnieje wyspa a na niej łabędź ustawiony lewym profilem. U góry tarczy pięciolistna korona z krzyżem a po bokach tarczy labry w formie królewskiego płaszcza obszytego gronostajami. Na przestrzeni wieków herb ulegał wielu modyfikacjom.

 

 

 

barwy kępna barwy kępna Flaga i barwy Kępna

 

Barwy Gminy Kępno określa jej flaga składająca się z trzech ułożonych w poziomie pasów: górnego pasa w kolorze białym, środkowego koloru niebieskiego oraz dolnego w kolorze zielonym.

 

Wzór flagi szczegółowo określony jest w Statucie Gminy Kępno. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

 

 

 

logo miasta kępno logo miasta kępno Logo


Ogłoszony w 2009 r. konkurs na logo Kępna wygrał grafik Pan Janusz Jurek z Ostrowa Wlkp. Przedstawia ono białego łabędzia na tle łąk i promienistego słońca.

 

Pod ilustracją widnieje promujące gminę hasło ?Dzień dobry w Kępnie!?.


Zasady używania logo Gminy reguluje regulamin korzystania z logo Gminy Kępno.

 

 

 

 

 

Przejdź do: Regulamin korzystania z logo Gminy Kępno

 

Pobierz: Wniosek o wykorzystanie logo Gminy Kępno

 
Strona główna Gmina Kępno Herb, logo i barwy miasta

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016